Het vertrek van de jacht (Le départ pour la chasse)

    De jachtmeester geeft zijn laatste richtlijnen. De jachtstoet zet zich in beweging.