Het zicht (La vue)

    Het wild tracht de honden te misleiden, loopt in grote kringen en maakt scherpe hoeken… steeds maar verder…tot een jager het dier ziet en met de hoorn teken geeft.